SKAWDYK ÅRSKALENDER

 

Måned:

Dato

frist:

Hændelse /opgave:

Detaljer:

Ansvarlig:

 

 

 

 

 

Januar

05.

Forberede beretning til generalforsamling

Indhente input fra udvalg.

Finde forslag til evt. nye bestyrelsesmed-lemmer og dirigent

Thomas G

 

Udsende 3. og sidste rykker for kontingent okt. kvartal

 

Jørgen

 

Ansøgning til Frederikshavn kommune om midler fra anlægspuljen

I prioriteret rækkefølge

Forretningsudvalg

 

Ansøgning til Idrætssamvirke om penge til leder uddannelse fra året før

 

Forretningsudvalg

08

Skema til kommunen om medlemstilskud

 

Forretningsudvalg

15

Forberedelser til dykkertræf starter

Indkalde udvalg

Jørgen/træfudvalg

 

Udsende brev til annoncører vedr. træfprogram

Annoncører kan ses i sidste fræfblad

Jørgen/træfudvalg

 

Dagsorden, forslag og regnskab på opslagstavlen i klubhuset

 

Thomas G

 

Generalforsamling

 

Thomas G

30

Udsende kontingentopkrævning for helårlig / januar kvartal.

 

Jørgen

 

Bestille fastelavnstønder: 1 børn – 1 junior – 1 voksen

 

Thomas G

 

Planlægning af sommertogt og andre ture

 

Finn

Februar

01

Annoncering i Sportsdykkeren om træf

 

John/træfudvalg

 

Kongekroner og fastelavnstønder – forberedelse til fastelavn

Gløg på havnen.

Slikposer og sodavand, kaffe og kage i klubhus

Thomas G

 

Godkendelse af udgifter over 50.000 til folkeoplysningsudvalget

 

Thomas G og Jørgen

 

Flaskeog lungeautomateftersyn afholdes af 2 omgange

 

Finn

Marts

15

Udsende 1. rykker for kontingent januar kvartal.

 

Jørgen

15

Udsende kontingent opkrævning for april kvartal

 

Jørgen

30

Årsregnskab til kommunen.

 

Jørgen/Kirsten

 

Aktivitets- og idemøde for medlemmer

 

Thomas G

 

Juniorlege

 

 

 

Udsende træfpjecer til klubber

 

Jørgen/træfudvalg

 

1. uddannelsesdyk

 

Jørgen/John S

 

Instruktørkonference

 

Jørgen/John S

 

Deadline for klubblad nr. 2

 

Preben

 

Førstehjælpskursus og brug af iltudstyr

 

 

 

Luftanalyse af kompressorer

 

Finn

April

01

Opgørelse af medlemssammensætning

 

Jørgen

01

Klubblad nr. 2 udgives

 

Preben

15

Udsende 2. rykker for kontingent januar kvartal

 

Jørgen

Maj

01

Arbejdsdag i klubhuset

 

Thomas G

15

Udsende 3. og sidste rykker for kontingent januar kvartal

 

Jørgen

15

Udsende 1. rykker for kontingent april kvartal

 

Jørgen

15

Brev om annoncer til gamle annoncører om nytegning

 

Preben

 

Onsdagsdyk starter i klubblad. Seniortræning afløses af motion i klubblad

 

Preben

 

Dykkertræf i Pinsen

 

Jørgen

 

Oberon deltager i Havfiskefestival

 

Jørgen

 

Møde i Skibsudvalget

 

Jørgen

 

Oberon kølhales (evt. juni)

 

Jørgen

 

Afslutning for indendørs sæson

 

 

 

Afslutte CMAS* kursus

 

 

Juni

15

Udsende 2. rykker for kontingent april kvartal

 

Jørgen

15

Udsende kontingentopkrævning for juli kvartal

 

Jørgen

 

Oberon kølhales

 

Jørgen

 

Sidste aften i svømmehallen i uge 24

 

Thomas G

 

Sankthans arrangement

 

Thomas G

 

Juniortogt i uge 27

 

Jørgen

 

Aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år

 

 

Juli

15

Udsende 3. og sidste rykker for kontingent april kvartal

 

Jørgen

 

Sommertogt (familie)

 

 

 

Sommertogt (dykkere)

 

 

August

 

Møde i udvalg for uddannelse, ungdom og instruktører

 

Jørgen, John S

 

Møde i udvalg for medlemshvervning

 

Thomas G

 

UV-Rugby starter sidste tirsdag

 

 

 

Motionssvømning starter i uge 32

 

Thomas G

01

Deadline for klubblad nr. 3

 

Preben

01

Regninger for annoncer udsendes til gamle annoncører

 

Preben

15

Udsende 1. rykker for kontingent juli kvartal

 

Jørgen

30

Rykker til gamle annoncører

 

Preben

 

Familietur til Hirsholmen

 

Jørgen

 

Sverigestur

 

Jørgen

September

01

Klubblad nr. 3 udgives

 

Preben

 

Seniortræning og familiesvømning starter i uge 37

 

 

15

Deadline for gamle annoncører. Nye annoncer hverves.

 

Preben

15

Udsende 2. rykker for kontingent juli kvartal.

 

Jørgen

15

Udsende kontingentopkrævning for oktober kvartal

 

Jørgen

30

Deadline for klubblad nr. 4

 

Preben

 

Afslutte CMAS** uddannelse

 

 

 

Afslutte CMAS** / *** snorkeldykkeruddannelse

 

 

Oktober

01

Opgørelse af medlemssammensætning

 

 

15

Klubblad nr. 4 udgives

 

Preben

15

Udsende 3. og sidste rykker for kontingent juli kvartal

 

Jørgen

 

Nye medlemmer til DSF/DIF

 

Jørgen

 

Norgestur

 

 

November

 

Udarbejde budgetforslag for vedligeholdelse, nyanskaffelse og uddannelse for det kommende år.

 

 

01

ALLE UDVALG skal indsende budgetforslag til bestyrelsen

 

Alle udvalg

15

Udsende 1. Rykker for kontingent oktober kvartal

 

Jørgen

30

Indsende budget for beregning af tilskud egne og lejede lokaler

 

Jørgen

30

Indsende ansøgning om kørselstilskud

 

Jørgen

 

Sikkerhedsmøde/evaluering

 

Finn

 

Julefrokost

 

Thomas G

December

 

Udsende opkrævning for leje af udstyr

 

 

01

Deadline for klubblad nr. 1

 

Preben

15

Udsende 2. Rykker for kontingent oktober kvartal

 

Jørgen

30

Annoncering i Sportsdykkeren om træf

 

John/træfudvalg

 

Generalforsamling, indkaldes i klubblad

 

Thomas G

30

Klubblad nr. 1 udgives

 

Preben

 

Forslag til ansøgning til Idrætssamvirke om midler fra anlægspuljen

 

Bestyrelsen

 

31

Nytårsdyk