Skawdyk bestyrelsesmøde den 18. maj 2004.

 

Fremmødt:                                    Afbud:                                       Udeblevet:

John Andersen (JA)                       Ingen                                           Ingen

Kirsten Jepsen (KJ)

Steffen V. Jensen (SVJ)

Stig D. Nielsen (SDN)

Jannik Hansen (JH)

Thomas Uldahl Nielsen(TUN)

Finn Frandsen (FF)

 

Sendes til orientering for Jørgen O. Petersen og bestyrelsens suppleant.

 

 

Referat fra sidste møde:

KJ oplyste at hun ikke havde modtaget sidste referat fra FF. FF sender KJ nyt referat på bmik@mail.dk. Referatet blev godkendt.

 

Nøgle til bar:

For at give adgang til vand og øl efter f.eks. dyk omlægges låsen i juniorbaren, sådan at en almindelig klubnøgle kan åbne den. TUN kontakter låsesmeden.

 

Pressemeddelelse om bestyrelsens arbejde og Skawtræf:

SVJ laver en pressemeddelelse for at skabe opmærksomhed om klubbens arbejde og træffet (koordineres med Jørgen O. Petersen).

 

Gennemgang af Skawdyks forsikringer:

TUN undersøger Skawdyks forsikringer og foretager de nødvendige justeringer i samarbejde med Jørgen O. Petersen. JA indfører ny gummibådsforsikring i Skawdyks beredskabsplan.

 

Instruktørindsats for firmaet Fieldmoor:

Klubben (Kenth Rasmussen mf.) har tjent en skilling ved at hjælpe firmaet med prøvedyk i svømmehallen på Hjørring Seminarium. Stor ros for indsatsen.

Desværre var udstyret ikke skrevet i lånebogen, og det gav en del bekymring hos den udstyrsansvarlige, der formodede at der kunne være tale om tyveri. Husk at lånebogen skal føres hver gang der tages udstyr fra klubhuset.

 

Fyldning af ikke godkendte flasker med klubben kompressor:

For at fylde trykflasker med klubbens kompressor skal de være forsynet med klubbens godkendelsesmærke. Det søges afklaret hvem det er der fylder flasker uden at notere i fyldebogen.

FF fjerner flasker der ikke er mærket med klubbens godkendelsesmærke 1. juli.

 

Samarbejde med Bangsbo Museet og andre klubber i Vendsyssel:

FF fortalte om samarbejdet som startede med dykninger ved Skagen. Her blev der fundet et nyt vrag i stil med Haakon Haakonsen (en dynge ballaststen på havbunden med enkelte vragdele i). Senere er der dykket ved og omkring Hirsholmene. FF gav udtryk for skuffelse over måden som aktiviteterne er blevet planlagt på og over at hovedpersoner i samarbejdet ikke finder det nødvendigt at møde til aftalte tider.

FF gives frie hænder til at forsøge at skaffe sattelitfotos af Skagens kyster. Jan Larsen, Bangsbo Museet lover og lover, men har svært ved at holde.

 

Opbevaring af ikke godkendt udstyr:

SVJ (sikkerhedsudvalget) finder løsning på placering af udstyr der bruges i svømmehallen og som ikke er godkendt til havdykning. Sikkerheds/teknisk udvalg indkaldes.

 

Kassereren:

Bar: Baren er opgjort helt fra bunden og der laves fremover regnskab hver 14. dag af Preben Jensen og vores alt-muligmand Preben.

Medlemmer: Antallet af medlemmer er stabilt, 11 modtager rykkere, 1 udmeldt.

Der laves hvervekampagne i efteråret for at få nye medlemmer.

 

Fane til Skawdyk:

Der har været flere muligheder for måske at skaffe en fane til Skawdyk, Bestyrelsen mener at andre emner er vigtigere at tage hånd om lige nu, men SDN er fritstillet til at tage initiativer i den forbindelse.

 

Spørgeskema fra Socialforskningsinstituttet.

SVJ besvare skemaet og indsender det senest den 24.5.2004.

 

Idrætssamvirke:

SVJ har været til fordelingsmøde. Vi har samme tider fremover som vi har haft det sidste halve års tid.

 

Servering i Skagen Hallen:

KJ er udnævnt til ansvarlig for samling af personale til servering i Skagen Hallen. JA protesterede over at Skawdyk på denne måde underbyder de uddannede tjenere og tager deres arbejde, men der var flertal i bestyrelsen for at gennemføre det.

 

Rib-båd:

SVJ oplyste at der nu opstilles permanent hegn ved festpladsen.

Der er kommet tilbud om at Skawdyk, evt. juniorer, kan overtage en del af oprydningen på pladsen. SVJ kontakter Hanne Østergård for at undersøge om nogle af forældrene kan klare opgaven.

 

Kursus for juniorinstruktører:

Vi havde 3 tilmeldt kurset som desværre blev aflyst p.g.a. for dårlig planlægning og misforståelser.

 

Skippere til Oberon:

SVJ oplyste at der er problemer med at få nogen til at sejle fisketure med Oberon. SVJ kender en skipper ved navn Trygved Durhus som måske gerne vil sejle. JA undersøger hvad der skete med Ove´s makker der også gerne ville sejle, og som Jørgen O. Petersen fik navn og tlf. på. JA og SVJ kontakter Jørgen O. Petersen.

 

Klubkalenderen:

Jørgen O. Petersen er klubbens ankermand vedr. Oberon som det meste af klubbens arbejder foregår omkring. Derfor opfodres Jørgen O. Petersen til fortsat at føre klubbens kalender og alle nye aktiviteter indberettes til ham.

 

Rygningsplader på klubhuset:

SDN monterer rygningspladerne hurtigst muligt – det regner ind i klubhuset.

 

Eventuelt

Intet.

 

Næste møde

14. juni kl. 18.30. KJ bestiller lidt mad til dette tidlige møde.

 

 

Referent

John Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi af huskeliste og beredskabsplan vedlægges.

 

Huskelisten

Revideret dato: 18-05-2004

 

Thomas U. Nielsen (TUN)               Steffen Vagn Jensen (SVJ)        John Andersen (JA)

Finn Frandsen (FF)                          Kirsten Jepsen (KJ)                    Stig D. Nielsen (SDN)

Jannik Hansen (JH)                        

 

Faste Opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Sagsakter til behandling i bestyrelsen udsendes før

Bestyrelsesmøde.

SVC

 

Udsendelse af kvartalsregnskaber inden best. Møder

KJ

 

Personale til servering i Skagen Hallen

KJ

 

Regnskab med hovedtal 4 gange årligt

KJ

 

Vedligeholdelse af hjemmeside

JA

 

Referat fra bestyrelsesmøde og huskeliste

JA

 

Lede arbejdet for klubmedarbejder Preben Poulsen

SDN/JOP

 

 

Øvrige opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Omlægges låsen i juniorbaren til almindelig klubnøgle

TUN

 

Gennemgang af Skawdyks forsikringer

TUN

 

Jørgen Ole Petersen udnævnes til æresmedlem ved Skawtræf

SVJ

 

Tilmelding til Skawtræf NU!

SVJ

 

Pressemeddelelse for at skabe opmærksomhed om klubbens arbejde og træffet.

SVJ

 

Opbevaring af ikke godkendt udstyr/indkalde sikkerhedsudvalg

SVJ

 

Spørgeskema fra Socialforskningsinstituttet senest 24. maj

SVJ

 

Sammenskrivning af spørgsmål vedr. RIB

SVJ

 

Beskrivelse af opgaver for RIB, sikkerhedsudvalg og dybvandsgruppen.

SVJ

 

Skilte ved skraldespand

SVJ

 

Kontakter Hanne Østergård om MC-træf oprydning

SVJ

 

Rygningsplader monteres på klubhustag

SDN

 

Initiativer til anskaffelse af fane til Skawdyk

SDN

 

Ombygning af Danelunds atelier

SDN

 

Beskrivelse af opgaver for klubhusudvalget.

SDN

 

Tjekke at Kim ikke har betalt annonce i klubblad sidste års tid

KJ

 

14. juni kl. 18.30. bestiller lidt mad til dette tidlige møde

KJ

 

Kontakt til ”Murer IB” ang. Danelunds hus

JOP/SDN

 

Skawdyk folder der kan uddeles ved udstillinger

JOP/JA

 

VHF kursus til skippere

JOP

 

Beskrivelse af træfudvalg

JOP

 

Søge Tuborg-fonden om penge til 12 juniorveste

JH

 

Beskrivelse af opgaver for UV-rugby og ungdomsudvalg

JH

 

Kontakt til Jørgen O. Petersen om nye skippere til fisketure

JA/SVJ

 

Indføre ny gummibådsforsikring i Skawdyks beredskabsplan

JA

 

Undersøger muligheder for at lave en rullemaskine til trykflasker

FF/JOP

 

Flagstang.

FF

 

Mail med referat af sidste bestyrelsesmøde til KJ

FF

 

1. juli fjerne flasker der ikke er klubmærket

FF

 

Skaffe sattelitfotos af Skagens kyster

FF

 

Forslag der skal prioriteres og måske iværksættes:

  • Årsplan for Skawdyk.

 

·        Aktivitetsforslag til vinteren

·        Trykkammerbesøg og besøg på ubåd

·        Kanonmuseet i Frederikshavn

·        Fregatten Jylland og Kattegatscenteret

·        Vasa og Poseidon eller Viking i Sverige.

·        Arrangere besøg på Radarstation

Alle

 

 

?????