Skawdyk bestyrelsesmøde den 8. august 2005-08-16

 

 

1.                  Besigtigelse af evt. nyt klubhus (den gamle brandstation)

Bygningerne blev gennemgået og fundet egnet. Der skal laves en samlet vurdering af de udbedringer som vi mener Skagen Kommune som udlejer skal stå for.

Til dette nedsættes der et udvalg bestående af  Thomas Gade Nielsen, Steffen Vagn Jensen og forhåbentlig arkitekt Carsten Jepsen.

 

Foreløbig slagplan:

  1. Nedsættelse af klubhusudvalg
  2. Kontakt til S.U.C. for indhentelse af ideer
  3. Medlemsorientering (møde)
  4. Ansøgninger til sponsorer og fonde

 

2.                  Referat fra bestyrelsesmøde den 16. 6. 2005 er godkendt.

 

3.                  Rapport fra Kasserer:

Overskud ved dykkertræf er 26.187,85 kr.

Vi har et regnskabsmæssigt overskud d.d. på ca. 40.000 kr.

 

4.                  Klubbens hjemmeside

Thomas N. Andersen kan desværre ikke afse tid til at vedligeholde klubbens hjemmeside.

På opfordring overtager John Andersen igen vedligeholdelsen, men han tager det forbehold at han straks vil gå i gang med at søge efter en ny person til opgaven.

Bestyrelsen bevilger John Andersen ca. 1500 kr. til opgradering af tilmeldingssystem i stil med det FSK har på deres hjemmeside – hvis det er muligt at kombinere med vores programsprog.

John Andersen vil efter udgivelse af næste blad ca. 1. september gå i gang med opdateringen af siden.

 

5.                  Hvervning, udannelse og evt. samarbejde med FSK

 

Seniorinstruktører?

Thomas gade Nielsen kontakter John Skånberg og Jørgen O. Petersen får at høre om de vil undervise i vinter. Senere er der indkommet besked om at John Skånberg ikke kan undervise fordi han skal til at bygge om.

 

Hjælpeinstruktører ved senior:

Kenth Rasmussen, Kim Christensen og Finn Frandsen vil gerne hjælpe med uddannelsen.

 

Juniorinstruktører?

Rasmus Carlsen kan ikke længere afse tid til at træne juniorerne.

Michael spørger Mark om han kan undervise juniorer og giver besked til Rasmus Carlsen.

Steffen modtager tilmeldinger til årets uddannelse (hans tlf. nr. skal på hvervematerialer og plakater).

 

Samarbejde:

Hvis ikke det lykkes at skaffe undervisere tages der kontakt til FSK for at etablere et samarbejde.

 

Hvervning:

Michael undersøger mulighed for radiospots og melder tilbage via mail til bestyrelsen.

John Andersen sender de gamle plakatoplæg til bestyrelsen.

 

6.                  RIB-båd

Kenth Rasmussen og Kim Christensen har overtaget ledelsen af indsats ved MC-træf.

Der er indtjent mellem 20 og 25.000 kr. som primært skal bruges til at renovering af traileren.

RIB-båden ligger nu på en lejet plads i lystbådehavnen, pris 2.000 kr. pr. år.

Der har ikke været gennemført ture med RIB-båden i 2005. Der er fortsat problemer med motoren, der ikke vil køre. Gruppen arbejder på sagen.

 

Næste møde er klubhuset torsdag den 18. kl. 19.30.

John Andersen pointerede, at han ikke kommer til næste møde hvis ikke der i forvejen udsendes oplæg til dagsorden.

 

 

 

Referent

John Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huskelisten

 

Revideret dato: 16-08-2005

 

Steffen V. Jensen (SVJ)             Thomas Gade Nielsen (TGN)       Michael Clausen (MC)

John Andersen (JA)                    Kirsten Jepsen (KHJ)

Thomas Uldal Nielsen(TUN)      Rasmus Carlsen (RC)

 

Faste Opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Sagsakter til behandling i bestyrelsen udsendes før bestyrelsesmøde.

SVC

 

Udsendelse af kvartalsregnskaber inden best. Møder

KJ

 

Personale til servering i Skagen Hallen

KJ

 

Regnskab med hovedtal 4 gange årligt

KJ

 

Vedligeholdelse af hjemmeside

TNA

 

Referat fra bestyrelsesmøde og huskeliste

JA

 

 

Øvrige opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Salg af aktier i Danske Bank

???

 

Søge Tuborg-fonden om penge til 12 juniorveste

???

Udsat

Jobbeskrivelser for egne udvalgt til næste møde

Alle

 

Lister med udvalgsmedlemmer til næste møde

Alle

 

Fjerne flasker der ikke er klubmærket

FF

 

Undersøger muligheder for at lave en rullemaskine til trykflasker

FF/JOP

 

Rettelser i årskalender

JA

 

Rettelser i udkast til jobbeskrivelser

JA

 

Breve til annoncører, nye og gamle

JA

 

Planlægning af aktiviteter for juniorer

JH/SVJ

 

VHF kursus til én skipper

JOP

 

Beskrivelse af træfudvalg

JOP

 

Tilmelding til juniorarrangement hos FSK i september

RC

 

Opbevaring af ikke godkendt udstyr/indkalde sikkerhedsudvalg

SVJ

 

Beskrivelse af opgaver for RIB, sikkerhedsudvalg og dybvandsgruppen.

SVJ

 

Skilte ved skraldespand

SVJ

 

Ansøgning om overskridelse af 10.000 kr. grænse til Folkeoplysningsudvalget

SVJ

 

Jørgen Ole Petersens forslag om klubbens værdigrundlag op igen og skal bl.a. indeholde noget om pædofili og voldstrusler.

SVJ

 

Ansøgningsskemaer på kommunens hjemmeside (ISS)

SVJ

 

Omgåelse af moms på regninger

SVJ

 

Omgruppering af lægt- og dybvandsgruppe + besked til webmaster

SVJ/FF

 

Medlemshvervning

TGN/MC

 

Tjek af koder og tyverialarm

TUN

 

Meddele 3 timers rengøring til rengøringshjælp

TUN

 

Kontakt til mulige juniortrænere, hjælpere og seniortræneremner

TUN