Referat af Skawdyks bestyrelsesmøde den 05.09. 2005

 


Steffen          SJ                 M                  

Thomas U    TU                 M

Kirsten          KJ                 M

Rasmus        RC                M

Michael        MC                A                  

John A          JA                 A

Thomas G    TG                 M

M = mødt, A = afbud


 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18.08.2005

Steffen bød velkommen. Dagsorden godkendt ikke mindst fordi vi har modtaget det før mødet.

 

Pkt. 2  ????? Blev til en skål.

 

Pkt. 3 Rapport fra kassereren

KJ havde ikke et øjebliks tal fra kontoen, der har været et lyn i computeren (ikke Børge).

Men det ser umiddelbart ok ud. Der er kommet en regning fra Q8 på et lille beløb med noget Hans har købt ind privat ? SJ opklarer hvad det er. Principielt skal ingen købe ind på klubbens regning til privat forbrug. I forbindelse med det, oplyste SJ, at de sidste regninger er på vej ang. brændstof til prøve sejlads af ribben. Fra nu af er det brugerbetaling.

 

Pkt. 4 Udannelse 2005/2006

SJ fremlagde et par annonce forslag som MC havde iværksat. Vi drøftede teksten frem og tilbage og forsøgte men et par ændringer. MC går videre med avisen.

RC har modtaget hvad JA havde. RC forsøger at rette det til, laver en ny til seniorer og sender det rundt. Alle får 5 stk. som hver især sætter op forskellige steder.

 

Pkt. 5 Gennemgang af foreslåede ændringer af Skawdyks sikkerhedsregler

SJ har ikke fået sendt ændringer rundt. Steffen læste dem op. Kort: 0,4 flasker bibeholdes selv om der ikke er så mange veste der fås med den mulighed, Dybde grænsen ændres fra 20 til 18 m i overensstemmelse med de nye cmas regler, pkt. 10 udgår, tilføjelser i pkt. 20 og 21.

Steffen får sendt det rundt snarest.

 

Pkt. 6 Klubhus situationen/orientering ved TGN.

Carsten Jepsen, SJ og TG har gennemgået ”brandstationen” for at få et overblik over hvad vi kan forvente af udgifter og arbejde i forbindelse med etablering af nyt klubhus. TG har orienteret  Mogens Hust. Et oplæg forventes om ca. 14 dage.

SUC er vendt tilbage, TG venter på et møde. Første melding er at der nok ikke er meget at hente, måske kun noget fra tipsmidlerne.

 

Pkt. 7 Klubbens hjemmeside

JA er klar til opdatering af hjemmesiden men venter til klubbladet er på gaden.

Alle mente det er en god ting og der arbejdes stadig på en løsning.

 

Pkt. 8 Junior afdelingen

Det er meget positivt at Britt vil hjælpe til. På et senere tidspunkt vil vi tilbyde relevante kurser.

Der forsøges på at stable en rib-båd tur på benene for juniorerne først kommende lørdag.

 

Pkt. 9 Eventuelt

TU vil gerne at vi, som tidligere aftalt, får dagsordnen udsendt torsdagen før og at vi andre sender evt. punkter til dagsordnen senest onsdag til SJ.

KJ luftede tanken om at finde et medlem der er god til tal da hun jo påtænker at trække.. JO trækker sig til næste generalforsamling og KJ året efter.

TG foreslår og undersøger muligheden for at få fridykker Stig Orvel som indslag ved indvielse af vores nye klubhus.

Efterårsfesten afholdes d. 7/10. KJ foreslår Thai mad. Poul og konen kontaktes. TG forsøger sig med et udkast til en indbydelse.

 

 

Skagen d. 14.09 2005

 

 

Thomas GN

(reserve sek. lidt for mange gange efterhånden)