Referat af Skawdyks bestyrelsesmøde d. 10.10 2005

 


Steffen          SJ                 M                  

Thomas U    TU                 M

Kirsten          KJ                 M

Rasmus        RC                A

Michael        MC                M                  

John A          JA                 A

Thomas G    TG                 M

 

M = mødt, A = afbud

 

 

Pkt. 1

Steffen bød velkommen. Dagsorden godkendt.

 

Pkt. 2  ????? Blev til en skål.

 

Pkt. 3

KJ havde ikke det store. Der er ikke sket de store sager. JA har sendt annonce opkrævninger ud. JO har fulgt op på medlemslisten. KJ husker til næstegang at orienterer om medlemssituationen. SJ har stadig ikke fået afleveret brev fra kommunen vedr. anlægsmidler til KJ.KJ og TG vil fremover optælle bar da det ikke er blevet gjort regelmæssigt det sidste år. Som hjælp laves regneark til opgørelse.

Der er afholdt forretningsudvalgs møde.

                                                          

Pkt. 4

Der har været lille interesse for senior dykning ca. 2 personer. SJ har lavet 2 plakater vil lave flere.

Radio spots er fine. Junior afdelingen har ca. 4 nye og er total 10-12, Britt og Jannik køre det fint.

Flere aktiviteter blev drøftet evt. junior svømning med efterfølgende hygge i klubhuset. Måske lave rib bådtur. Afslutte træning med fælles hygge i klubhuset. TG var inde på et projekt hvor man lavede et forløb for tilpasnings vanskelige unge.

 

Pkt. 5

Med hensyn til tilmeldings siden på nettet mener JA ikke det er den optimale person vi først havde tænkt på. JA tænker lidt videre, men vi er alle enige om det er en godt at få en tilmeldnings side. Andre nye tiltag til siden kan være et fotoalbum. En nyheds side eller et forum kunne vi ikke se vi har brug for. Vi vender hjemmesiden igen når JA er med til mødet.

 

Pkt. 6

Sidste år var Preben årets dykker, årets leder blev Rasmus og årets blev ????

Vi ligger alle hovederne iblød for at finde emner til 2005.

SJ tager sig af pokalerne. Der indkøbes 3 nye pokaler, KJ får et pengeinstitut til at sponser og TU får indgraveret tekst.

 

Pkt. 7

SJ vi bliver nødt til at se på sikkerhedsreglerne for at gøre klubben mere rummelig med hensyn til dykker med andet bevis end CMAS. Der indkaldes snarligt til møde, SJ finder en dato.

 

 

Pkt. 8

Regler for sejlads med RIB er som de øvrige både. Ved dyb dyk min 4 personer og ved læg min 3 personer.

 

Pkt. 9

Der er udarbejdet to forslag og en meget grov anslået pris. KJ tog forslagene med til Karsten Tegnestuen Skagen for at få ham til at se på det. Der indkaldes i nærmeste fremtid til et medlems møde.

 

Pkt. 10

 

MC spurgte om ikke der kan indkøbes en computer til div. billeder, dykker guide etc. TG mente vi skal tænke på ny i forbindelse med nyt klub hus. En konkret ting der kan søges midler til.

KJ mindede om at hun ikke genopstiller så vi skal til at tænke på nye emner til bestyrelsen. SJ-TU og JA er på valg. JA vil gerne afgive hjemmesiden over et tidsrum. Kim Christiansen eller Mark eller begge er måske interesseret

TU tænkte på julefrokost til bestyrelsen. Det blev d. 5/12 kl. 17.30 ved KJ. For klubben blev det d. 16/12 kl. 20.30 efter svømning.

Inden næste møde sender KJ bugtet forslag rundt.  Det gøres færdig på næste møde så det er klar til indsendelse til kommunen.

 

Næste møde d. 2/11 kl. 19.30

 

 

Skagen d. 20.10 2005

 

 

Thomas GN

(reserve sek. lidt for mange gange efterhånden)