Referat af Skawdyks Bestyrelsesmøde den 4. september kl. 1930

 

 

Tilstede:                                                                        Afbud:

Jørgen Ole Petersen (JO)                                                 Kim Christensen (KC)

Thomas Gade Nielsen (TG)                                           Kirsten Jepsen (KJ)

Thomas U. Nielsen (TU)

Michael Clausen (MC)

Rasmus Carlsen (RC)

 

 

 

 

 

1.      Godkendelse og opfølgning af ref. fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

2.      Rapport fra formanden

a.       Situationen omkring klubhus.   

Intet nyt

3.      Postliste:

a.       Post ind

Ingen post

b.      Post ud

                                                                 i.      Episoderapport til DSF

Er sendt

 

4.      Rapport fra kasserer.

a.       Aktuel status

Ca.50.000.-kr.

5.      Sager til behandling:

a.       Streamer (forslag fra TGN).

Vi prøver T.G. bestiller 100 stk. til ca.2500.-kr.

b.      Anlægspuljen

M.C. finder priser på div. Nitroxanlæg. Skal afgøres ved næste møde!!!!!!

6.      Rapport fra udvalgene:

a.        Teknisk udv. (uddan., udstyr, sikkerhed)

                                                                 i.      Michael Clausen.

b.       Skibsudv. (Oberon, gummibåde)

                                                                 i.      Kim Christensen.

c.       Turudv. (lægtvandsgruppen, dybvandsgruppn, junior- og ungdomsgruppen, togter, fisketure, udlejning)

                                                                 i.      Jørgen O. Petersen.

d.      Informationsudvalget (blad, internet, PR)

                                                                 i.      Thomas Nielsen.

                                                                ii.      Deadline nyt klubblad 1. august, annoncører?

T.N. kontakter Preben vedr. klubblad.

T.G. undersøger alternativ.

e.        Ungdoms- og uv-rugbyudv. (juniorer, ungdom, uv-rugby)

                                                                 i.      ((junior) Rasmus Carlsen.

J.O. vil holde møde R.C. &  Janik.

f.        Klubhusuv. (Klubhus, arrangementer, udlån)

                                                                 i.      Thomas Gade.

g.        Træfudvalget

                                                                 i.      Kirsten Jepsen.

h.       RIBudvalget

                                                                 i.      Kim Christensen.

7.      Kalenderen

 

8.        Eventuelt herunder næste møde

 

Næste møde mandag d.25/9-2006 kl.19.30