Fremmødte alle undtagen Michael Clausen

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 6. december 2007

 

1.      Godkendelse og opfølgning af ref. fra 1. november

OK

2.      Rapport fra formanden

a.      Medlemssituationen (se bilag)

OK

b.      Continox

Sættes op i januar.

3.      Postliste:

a.      Post ind:

                                                                 i.      DSF (luftanalyser på klubbens kompressorer)

OK

                                                               ii.       

b.      Post ud:

                                                                 i.      Skibsbevaringsfonden (ansøgning om fortsat status som bevaringsværdig)

OK

                                                               ii.      Børne- og kulturforvaltningen (anlægsmidler)

OK

                                                             iii.      Skattecenter Hjørring (afgiftsfritagelse for afgift på dieselolie udlejning)

OK

                                                             iv.      DSF (tilmelding til snorkeldykkerinstruktørkursus)

OK

                                                               v.      Ansøgning til SparNord Fonden (projektor)

OK

                                                             vi.      DSF (tilmelding af nye medlemmer)

OK

4.      Rapport fra kasserer.

a.      Aktuel status

OK 173.000.-

5.      Sager til behandling:

a.      Årets dykker og leder, hvem? Udnævnes ved julefrokosten.

Årets dykker: Max

Årets junior: Søren

Årets leder: Thomas G

b.      Klubhus.

c.      Frederikshavnerordningen

LÆS DEN!

d.      Køb af Navigator til gummibåd ca. 2.000.-(Finn)

e.      Budget 2007

OK

f.        RIB, administration og regler for brug af båden. (Thomas G.)

Næstegang!

g.      Hjælp i Skagenhallen

Der mangler stadig hjælpere

6.      Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udv. (uddan., udstyr, sikkerhed) Michael Clausen.

                                                                 i.      Luftanalyserapport

OK

b.       Skibsudv. (Oberon, gummibåde) Kim Christensen.

                                                                 i.      Kim indkalder til møde

c.      Turudv. (lægtvandsgruppen, dybvandsgruppn, junior- og ungdomsgruppen, togter, fisketure, udlejning) Jørgen O. Petersen.

                                                                 i.       

d.      Informationsudvalget (blad, internet, PR) Thomas Nielsen.

                                                                 i.      Deadline nyt klubblad 1. dec. Annoncører?

e.       Ungdoms- og uv-rugbyudv. (juniorer, ungdom, uv-rugby) Rasmus Carlsen.

                                                                 i.       

f.        Klubhusuv. (Klubhus, arrangementer, udlån) Thomas Gade.

                                                                 i.       

g.       Træfudvalget Kirsten Jepsen.

Kirsten indkalder til møde det skal afholdes først i januar.

h.      RIBudvalget Kim Christensen.

                                                                 i.      Betaling fra mc-træf?

Kim kontakter Steffen

7.      Kalenderen

8.       Eventuelt herunder næste møde

 

Næste møde 10/1-2007 kl.19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orientering om medlemslisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medl. pr. 6. feb

Medl. pr. 2. okt.

Medl. pr. 1. nov

Medl. pr. 1. dec.

seniorer

49

42

44

46

motionister

7

7

8

8

juniorer

11

7

8

12

fam.medl.

31

26

26

29

pas. B (DSF)

12

11

11

10

pas. A

31

25

27

21

 

141

118

124

126