Fremmødte                                                             Afbud

Jørgen                                                                   Michael

Rasmus                                                                 Kim

Kirsten

Thomas G

Thomas U

 

Referat Bestyrelsesmøde den 10. januar 2007

 

1.      Godkendelse og opfølgning af ref. fra 6. december

Godkendt

2.      Rapport fra formanden

a.      Medlemssituationen (se bilag)

OK

b.      Continox, aftaler

Thomas G laver en aftale med firmaet

c.      Kontaktet Kirsten Berry vedr. Sct. Hans arrangement

OK

d.      Orientering om møde med Skat (moms – afgiftsgodtgørelse diesel)

Hvis momsreg. Ikke berører Oberon skal Skawdyk ikke være momsreg. mere

e.      Orientering om snorkeldykkerinstruktørkursus

Udsat

f.        Orientering om Frederikshavnerordningen

Vi må se hvad der sker med tilskud

g.      Orientering om mødet med Per Nielsen vedr. klubhus.

Thomas G og Jørgen luftede nogle ideer

h.      Orientering om arrangement sammen med sejlklubben

Foredrag udsat

i.        Navigator er indkøbt til gummibåden.

Ok

3.      Postliste:

a.      Post ind:

                                                                 i.      Skagen Skibsforsikring

OK

                                                               ii.      Lejeaftale

OK 10år

                                                             iii.      Frederikshavnerordning

OK

b.      Post ud:

                                                                 i.      Underskrevet lejeaftale

OK

                                                               ii.      Vandforbrug

OK

                                                             iii.      Frederikshavnerordning

OK

                                                             iv.      DSF (rettet medlemsliste og tilmelding af nye medlemmer)

OK

4.      Rapport fra kasserer.

a.      Aktuel status

178.000kr.

5.      Sager til behandling:

a.      Generalforsamling (se udsendte)

                                                                 i.      Emner til bestyrelsen

3 stk.

b.      RIB, administration og regler for brug af båden. (Thomas G.)

Næste gang

c.      Hjælp i Skagenhallen – er der betalt?

OK

6.      Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udv. (uddan., udstyr, sikkerhed) Michael Clausen.

                                                                 i.       

b.      Skibsudv. (Oberon, gummibåde) Kim Christensen.

                                                                 i.       

c.      Turudv. (lægtvandsgruppen, dybvandsgruppn, junior- og ungdomsgruppen, togter, fisketure, udlejning) Jørgen O. Petersen.

                                                                 i.       

d.      Informationsudvalget (blad, internet, PR) Thomas Nielsen.

                                                                 i.      Deadline nyt klubblad 1. marts.

e.       Ungdoms- og uv-rugbyudv. (juniorer, ungdom, uv-rugby) Rasmus Carlsen.

                                                                 i.       

f.        Klubhusuv. (Klubhus, arrangementer, udlån) Thomas Gade.

                                                                 i.       

g.      Træfudvalget Kirsten Jepsen.

                                                                 i.       

h.      RIBudvalget Kim Christensen.

                                                                 i.      Betaling fra mc-træf?

7.      Kalenderen

8.      Eventuelt, herunder næste møde

 

Næste møde onsdag d.24/1-2007 19.30

a.      Sladder løst og fast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orientering om medlemslisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medl. pr. 6. feb

Medl. pr. 2. okt.

Medl. pr. 1. nov

Medl. pr. 1. dec.

Medl. pr. 10. jan. 07

seniorer

49

42

44

46

47

motionister

7

7

8

8

9

juniorer

11

7

8

12

14

fam.medl.

31

26

26

29

27

pas. B (DSF)

12

11

11

10

10

pas. A

31

25

27

21

18

 

141

118

124

126

126