Referat Bestyrelsesmøde den 24. januar 2007

 

Fremmødte                                                             Afbud

Thomas G                                                              Michael

Rasmus                                                                    Kim

Kirsten                                                                   Jørgen

Thomas U

 

1.      Godkendelse og opfølgning af ref. fra 10. december

Godkendt

2.      Gennemgang af beretning og dagsorden

OK

3.      Gennemgang af regnskab

OK

4.      Eventuelt, herunder næste møde

 

Næste møde onsdag d.14/2-2007 19.30