Fremmødte:                                                                                                        

Jørgen O. Petersen                                     

Kim Christensen

Thomas Gade Nielsen

Thomas U. Nielsen

John Skånberg

Dan Fribert

 

Afbud:  

Finn Frandsen

 

Referent:

Thomas U. Nielsen

 

Referat af bestyrelsesmøde den 18. marts 2007

 

1.      Godkendelse og opfølgning af ref. fra sidste møde

                      Godkendt    

2.      Rapport fra formanden:

a.               Situationen omkring klubhus.  

      Der blev snakket om flere muligheder; både tilbygning og renovering

b.   Orientering om hjemmesiden

      Mark ønsker ikke at redigere hjemmesiden mere. Ny mand evt. Kim Christensen sammen med John Skånberg. Thomas U kontakter dem.

c.   Medlemssituationen.

      I alt                                  

3.      Postliste:

d.               Post ind:

      Der skal ændres adresse. Det sørger Jørgen O. Petersen for

      Skibsforsikring generalforsamling. Kim Christensen tager med

      Frederikshavn kommune omkring tilskud

      Dansk sportsdykkerforbund repræsentantskabsmøde; Jørgen O. Petersen tager med

      Søfartsstyrelsen; Syn

      Dansk Brandteknik; eftersyn af brandslukkere

e.   Post ud:

Der skal sendes en indbydelse til foredrag (Galathea); Det sørger John Skånberg for                    

4.      Rapport fra kasserer:

f.                Aktuel status.

       Næste møde                

5.      Sager til behandling:

g.               Hjemmesiden (FF)

     

h.   RIB båden       (FF)

Evt. 3 nøgler, udarbejde logbog. RIB’en er væk, få nøgler. Thomas G kontakter Hans                      

6.      Rapport fra udvalgene:

i.                Teknisk udv. (uddan., udstyr, sikkerhed)

i. Ny mand

   John Skånberg

j.    Skibsudv. (Oberon, gummibåde)

i. Dan Fribert

   Dan indkalder til møde

k.   Turudv. (lægtvandsgr., dybvandsgr., junior- og ungdomsgr., togter, fisketure, udlejning)

i. Jørgen O. Petersen.

l.    Informationsudvalget (blad, internet, PR)

i. Thomas U. Nielsen

   Deadline nyt klubblad 1. marts ??

Thomas U kontakter Preben Jensen

m.  Ungdoms- og uv-rugby udv. (juniorer, ungdom, uv-rugby)

i. Ny mand

   Finn Frandsen

n.   Klubhusudv. (Klubhus, arrangementer, udlån)

i. Thomas Gade

o.   Træfudvalget

i. Ny mand

   Kim Christensen

p.   RIB-udvalget

i. Kim Christensen.

 

7.      Kalenderen.

21. april kl.8.00: arbejdsweekend med fest. Arbejdsplan laves af Thomas G         

8.      Eventuelt; herunder næste møde.

Arbejdsmøde torsdag 29/3-2007 kl.16.15

Næste bestyrelsesmøde torsdag19/4-2007 kl.16.15