Referat af Bestyrelsesmøde den 7 juni kl. 19.30

 

1.     Godkendelse af ref. fra sidst.

OK

2.     Rapport fra formanden:

a.       Medlemssituationen.

Status quo

3.     Postliste:

a.       Post ind:

 

b.       Post ud:

 

4.     Rapport fra kasserer:

a.       Aktuel status.

Næste gang

5.     Sager til behandling og opfølgning:

a.       Hovden race, Kr. Himmelsfartsdag.

Opgørelse kommer senere

b.       Rensning af både Danish Yart.

Vi melder fra

c.       Brev til Steffen, mangler stadig afregning.

Er i orden

d.       Logbog til RIB, og regler for brug, mail fra Hans, møde KC, DF, SJ, Hans.

Fint skal måske rettes lidt til

e.       Hjælp MC træf.

Det bliver nok kun plads opsætning

f.       Situationen omkring klubhus.

Pladsen bliver først lavet senere 

g.       Arbejdsdag.

Der blev lavet en del og der mangler stadig en del

6.     Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udvalg, FF

Køb af spil til båd trailer 1500.-  OK Finn køber det  

b.       Skibsudvalg, DF.

c.       Turudvalg, JO.

d.       Informationsudvalget, TN.

e.       Ungdoms- og uv-rugby udvalg, JS

Finn vil gerne tage junior med ud og dykke

f.       Klubhus, TG.

g.       Træfudvalg, KC

 

7.     Kalenderen.

 

8.     Eventuelt herunder næste møde.

23/8-2007 19.30

9. Dykning, aktiviteter er det ikke dykker klub

God diskussion!

 

10.            grildag på stranden med dykning, dagtur med kutter med gril og dykning, dagtur til andre dykkermål???

Gode forslag!

Mvh   Thomas                                           Skagen d. 29.05 07