REFERAT af Bestyrelsesmøde den 23. august kl. 19.30

 

  Fremmødte                                                     Afbud                                                     

  Jørgen                                                                Dan     

  Kim                                                                    John

  Thomas G

  Thomas U

  Finn

 

1.     Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt (Kim var der ikke) print referat og gem i mappen!

2.     Rapport fra formanden:

a.       Medlemssituationen, nye medlemmer.

I alt 116 ingen nye medlemmer

b.       Besøg af Allan, Spar nord.

Sparnord vil give os checke på 12 395.- til projekter og lærred. Vi talte om flere måder Sparnord kunne støtte os.

                   c.    Evt. snorkelkursus for voksne og Padi er velkommen!

3.     Postliste:

a.       Post ind:

Skal aktiveres(Thomas&Thomas)

Div. Breve gennemgået

b.       Post ud:

Kopi Skal aktiveres

Tilskud på 29 270.- til trængte klubber 

4.     Rapport fra kasserer:

a.       Aktuel status.

274 000.- og der er flere på vej

Sct. hans overskud ca. 15 000.-

Bådrace ca.4300.-

Lyset over Skagen ca.11 500.-

5.     Sager til behandling og opfølgning:

a.       Sæsonstart svømmehal, undervisning.

Finn & Jo laver annonce udkast til avisen med nye tiltag og tider

b.       Betalingskort Q8.

Det skulle gerne være lidt nemmere. Instruktion skal i klubbladet Finn laver det

c.       Klubblad.

Deadline 2 5 8 11måned d.1 blad skal udkomme 3 6 9 12 måned d.1 Thomas u kontakter Preben

d.       Logbog til RIB, og regler for brug og af hvem.

Hans har lavet et fint stykke arbejde. HVOR ER RIBBEN?

e.       Indtjening for brug af RIB, hvor er de?

Der er kommet 4900.-

f.       Situationen omkring klubhus.

Thomas g har fået et tilbud på renovering af klubhus og skal snakke kommunen. Der må ikke ryges i Klubhuset. Jørgen skiver noget til klubbladet.

g.       Arbejdsdag (aktivitetskalender).

6 Okt. Thomas g gir nok en lille en. Fest om aften

      

6.     Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udvalg, FF

Gammel gummibåd skal pakkes væk. Finn køber et par nye flasker til næste år.

b.       Skibsudvalg, DF.

Jørgen køber en bog om havets dyr og planter til Oberon.

c.       Turudvalg, JO.

Der er sat dykker turer på aktivitetskalenderen Weekend aflyst pga. vejret

d.       Informationsudvalget, TN.

Thomas u snakker med Preben

e.       Ungdoms- og uv-rugby udvalg, JS

 

f.       Klubhus, TG.

 

g.       Træfudvalg, KC

Vi hører nærmere. Et overskud på ca.25 000.-

 

7.     Kalenderen.

a.       Gennemgang af aktivitetskalender.

Julefrokost d. 14/12 2007 Thomas g laver noget til bladet.

Aktiv efterårsferie Jørgen er tovholder Finn og kim vil hjælpe

 

8.     Eventuelt herunder næste møde.

Torsdag d.20/9 2007 19.30

9.      

 

Mvh   Thomas GN

                                                                                               

Skagen d. 21.08 07