Referat den 13 December 07, kl. 19.30

 

                      Fremmødte                                                            Afbud

                        Jørgen                                                                   Finn

                        Kim                                                                        Dan

                      Thomas G                                                                John

                      Thomas U     

 

 

1.     Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt

2.     Rapport fra formanden:

a.       Opstart på renovering.

Renovering af gavl, nye vinduer og  ny dør

3.     Postliste:

a.       Post ind:

                                                                 i.      FUF

Vi melder os ind  (gratis)

b.       Post ud:

Regning sendt til ISV.

                       

4.     Rapport fra kasserer:

a.       Fremlæggelse af regnskab

Næste gang!

 

5.     Sager til behandling og opfølgning:

a.       Henvendelse fra Steffen ang. Grejsen.

T.G sender et svar til Steffen . Vi er neutrale

 

b.       Årets dykker, leder og junior.

Årets dykker:   Heide

Årets leder :     Brit

Årets junior:    Kasper Nielsen

 

                   c.     Klubbladet er lavet udkommer inden jul!

 

 

6.     Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udvalg, FF

b.       Skibsudvalg, DF.

c.       Turudvalg, JO.

d.       Informationsudvalget, TN.

e.       Ungdoms- og uv-rugby udvalg, JS

f.       Klubhus, TG.

g.       Træfudvalg, KC

 

 

7.     Kalenderen.

a.       Gennemgang af aktivitetskalender.

 

 

8.     Eventuelt herunder næste møde.

a.       Hvad med eftersøgning ?? (FF)

 

 

 

Mvh   Thomas GN

Skagen d. 12.12 07

 

 

 

Næste møde  10/1-2008   kl.19.30