Referat af bestyrelsesmøde

torsdag d.13.2.2008 kl.19.30

 

Konstituering af bestyrelsen:

Hans Henrik vælges til næstformand

John Andersen vælges til sekretær

John Skånberg vælges til referent

Faste mødetidspunkter: første onsdag i måneden kl.19.30. Næste møde d.4 april.

Udvalg:

Teknisk udvalg: Finn Frandsen

Ungdoms - og rugby udvalg: Simon Hansen

Skibsudvalg: J.O.

Informationsudvalg: John Andersen

Træfudvalg: Kim Kristiansen

Aktivitetsudvalget: Hans Henrik

Drøftelser på bestyrelsesmødet

Gennemgang af brev fra Frederikshavn Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen vedr. vederlagsfri klublokaler for kommunens foreninger. J.O. vil undersøge sagen nærmere.

Tlf., Internet og Dankort: Finn undersøger de forskellige muligheder for netværksforbindelser/ linjer ind i huset.

Alarm: Thomas tager sig opsætningen; typen af linje undersøges.

Vild weekend er afholdt for ca.20 børn. Det var en succes, vi håber på nye medlemmer til juniorafdelingen.

Vi har sendt en regning til X-Dream for udlejning af RIB sidste år.

Oberons 70 års fødselsdag samt Skawdyks 30 års jubilæum fejrer vi lørdag d.5/7 2008. Thomas og John er tovholdere på arrangementet.

Kirsten og J.O. bemyndiges til at tilpasse Skawdyks konti til Frederikshavn kommunes regnskabs systemer.

 

Suppleant til kassereren når denne er bortrejst efterlyses. På sigt ønsker J.O. at trække sig som kasserer.

Drøftelse omkring flaskeeftersyn, som bekendt er obligatorisk for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen er enig om, at de årlige eftersyn skal afholdes og respekteres af alle klubbens medlemmer, som ønsker at fylde flasker - uanset flasketype. Flaskerne skal godkendes af klubbens udvalgte mand. På næste møde må vi se, om der er klubmedlemmer, der ikke har fået orden i det.

Finn efterlyser bedre tilbagemelding om fejl på dykkerudstyr – det overholdes stort set aldrig.

Vi holder en tema-dag i Skawdyk lørdag d.24/5 kl.13-17. Klubfest om aftenen. Indtil videre er hele bestyrelsen ansvarlige for arrangementet. Tages op på næste møde. Medlemshvervning er et punkt.

Arbejdsdag i klubhuset lørdag d.12april kl.08.00. Mail rundt til klubbens medlemmer v. John Andersen.

Klubbens automater sendes til eftersyn v. Finn

Finn undersøger priser på nyt klubudstyr – de bevilgede penge overføres til næste års regnskab.

Sløjfning af septiktank og tilkobling til kloak på betales af kommunen. Hans Henrik

John A. kontakter Preben for at høre om klubbladet – skal udkomme 1.april.

Køleskab og opvaskemaskine til klubhuset v. Thomas.

Thomas flytter el-tavlen fra loftet til stueetagen.

 

Regnskabet v. kassereren. P.t. 116 medlemmer:

Seniorer: 43, motionister: 12, juniorer:7, passiv B: 8, passiv A: 15, familie:31

Kassebeholdning: 275.400 kroner.