Referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj kl. 19.30

 

Pkt.:

Emne:

Beslutning/bemærkninger:

Deadline:

Ansvarlig:

1

Referat fra sidste møde

Tages med ved næste møde da ingen havde referatet med

 

 

John

2

Medlemssituationen:

 

a)       Februar 2008-116 medlemmer

b)       Maj 2008-114 medlemmer

 

39 senior

12 motionister

7 juniorer

16 passiv A

9 passiv B

31 familiemedlemmer

 

Der er udmeldt 7 i 2008.

Der er udsendt rykkere og det ser ud til at vi mister yderligere 7 medlemmer, nogle pga. restance

 

 

Jørgen

3

Økonomi:

 

Indtægter/udgifter/status:

a)       Regning til X-Dream

 

X-Dream har betalt regning

Vores konto indeholder 283.358 kr.

Garage til RIB koster 4-6.000 kr. årligt.

En anden løsning søges snarest.

 

 

Jørgen

4

Post:

 

Ingen særlig post

 

Thomas mf.

5

Årskalenderen:

a)       Hvad skal vi have planlagt?

 

 

Årskalender kan hentes på hjemmesiden under bestyrelsen.

Ud fra årskalender blev der udvalgt emner til planlægning mv.

 

 

 

John A

6

Planlægning af aktiviteter:

a)       Klubblad

 

 

Preben har intet modtaget. Vi springer over dette blad og afventer hvad der sker med næste. Stof til bladet sendes i kopi til John A.

Deadline er 1.8.2008!

 

 

 

John A

 

b)       Arbejdsdag

 

Arbejdsdag 12.04.2008 blev gennemført. Der blev malet mv.

 

 

Thomas

 

c)       Pinsetræf

 

Træffet blev gennemført med succes, resultatet kendes endnu ikke. 36 deltagere + vore egne.

 

 

Jørgen

 

d)       Kølhaling

 

Skipsudvalget indkaldes til møde.

Kølhaling 16.6. – 27.6. 2008

 

 

Jørgen

 

e)       Temadag i Skawdyk herunder evt. planlægning af aktiviteter

 

Der skal arbejdes med fremtidsværksted. Blandt emnerne kan være:  medlemshvervning, aktiviteter, uddannelser, Skawdyk om 5-10-15 år, fusion.

 

 

Thomas og John S

 

f)         100 års jubilæum/fødselsdag. Oberon 75 – klub 30 år.

 

Der afholdes åbent skib på havnen og åbent hus i klubben den 12.7. 08

 

Jubilæumsplakat og planche med Oberon data. Sponsorer på plakat.

 

Thomas

 

 

John

g)       Afslutning af CMAS udd.

 

*** CMAS. 5 gennemførte teoriprøve I fin stil

 

 

h)       Sankthans arrangement

 

Der lave invitation til hjælpere

Øltelt til arrangementet

 

 

Thomas

Jørgen

i)         Juniortogt

FSK bliver kontaktet med henblik på et evt. samarbejde. FSK har juniortogt den 4.-5.-6. juli.

Skawdyks er planlagt til 29.6. – 3.7.

 

 

Simon, Britt, Max og Jørgen

 

j)         Seniortogt

 

 

Der er 13 tilmeldte til togtet der starter den 19.7.08

 

 

 

Jørgen

 

7

Beslutningssager:

 

 

 

 

a)       Opgørelse af medlemssam-mensætning til kommunen

 

Er gennemført

 

Jørgen

b)       Dankortautomat, telefon, internetforbindelse og alarm

 

Finn og Thomas arbejder videre på opgaven.

 

Finn/Thomas

 

c)       Vederlagsfri klublokaler for kommunens foreninger.

 

Vi ved endnu ikke hvad det konkret indebærer, men har ikke grund til at tro det vil skabe problemer.

 

 

Thomas

 

d)       Ny kompressor?

 

Det besluttedes at køre videre med kompressoren og skile den ad til efteråret. Finn fralægger sig ansvaret for dens funktion, men vil gerne skille den ad.

 

 

Finn

 

e)       Flaskeeftersyn, afslutning?

 

 

Løsning med Steffen, der i strid med sikkerhedsreglerne og vedtægten, nægter at lade sine flasker efterse?

 

Finn ringer til Steffen, og varsler brev fra bestyrelsen. Følger Steffen herefter ikke klubbens regler sendes et brev fra bestyrelsen med varsel om eksklusion fra klubben.

Giver det ikke resultat effektueres eksklusionen.

 

 

 

Finn

John S

 

 

8

Efterretningssager:

 

a)       Sløfning af septitank

 

Kommunen har bedt Skagen Ny Anlæg om at udføre arbejdet og sende regning til kommunen.

 

 

 

Hans Henrik

9

Næste møde:

 

04.06.2008 kl. 19:30

02.07.2008 kl. 19:30

03.09.2008 kl. 19:30

01.10.2008 kl. 19:30

05.12.2008 kl. 19:30

 

 

 

Næste møde består af jubilæums planlægning.

 

Sekretæren har ansvaret for at indsamle dagsordenpunkter og indkalde til bestyrelsesmøde

 

 

 

John A

 

Referent, John Andersen