Referat af bestyrelsesmøde den 3. september 2008

 

Pkt.:

Emne:

Beslutning/bemærkninger:

Deadline:

Ansvarlig:

1

Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger

 

John

2

Medlemssituationen:

 

a)    Februar 2008-116 medlemmer

b)    Maj 2008 -114 medlemmer

c)    Juni 2008 – 111 medlemmer

d)    September 2008 – 106 medlemmer

 

Opgørelse af medlemmer til DSF

Seniorer:32

Motionister:11

Juniorer: 5

Passiv A:18

Passiv B: 8

Familie: 106

I alt pr. 3.sept.08 106

 

Jørgen

3

Økonomi:

 

Indtægter/udgifter/status:

Budgetoplæg til 2009

 

Kassereren gennemgår regnskabet

 

Vi skal snart til at se på budgettet for 2009

 

Jørgen

4

Post:

 

Idrætssamvirke: Aktiv Efterårsferie

Skagen Sejlklub: Bådhal

Jørgen har sendt ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om ny redningsflåde til Oberon

 

Thomas mfl.

5

Års kalender og planlægning:

 

 

 

Gruppe1:

Undersøger muligheder for fælles uddannelse med FSK

Jørgen O. Petersen

John Skånberg

Deadline: 12.9.2008

 

John Skånberg tager kontakt til Johnny Hydén i Frederikshavn

 

Jørgen tager kontakt til Hans for at høre, om han vil varetage undervisningen. Hvis ikke, hvad så? Afklaring inden d.12. sept.

 

 

John S

Gruppe 2:

Dannelse af ”Oberons venner”

Hans Henrik, Jørgen, Dan

Deadline: 2008

 

Gruppen tager kontakt til andre lignende foreninger for inspiration

 

Ikke på-startet

 

Jørgen

Gruppe 3:

Medlemshvervning:

Thomas G, Jørgen, John S

Deadline: 1.9.2008

 

Et lille udkast af folder klar til d.16.8 på Skawcross dagen.

 

Udført

 

 

Thomas

Jørgen

John S

Gruppe 4:

Dykkeraktiviteter

Hans, Britt, Heidi, Simon, Steffen, Finn

Hvordan er det gået – hvilke dykninger er gennemført? Hvad NU?

Der har været tur til Hirsholmene og Sverige ellers ikke nævneværdig klub - dykkeraktivitet.

Der har manglet initiativer.

Hvis ikke andre gør – sender John fremover reklame ud til alle dykninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

John A

SMS via hjemmeside

John undersøger stadig mulighederne. Det er svært at få en afklaring hos udbyderne.

John tager kontakt til Mik i Sallingsund og Svend Erik i Løgstør.

 

John A

Klubblad

 

Stof til bladet sendes i kopi til John A.

Deadline er 1.8.2008!

Der er modtaget:

-          Aktivitetskalender fra Jørgen

-          Artikel om sommertogt fra Heidi

Brev til annoncører? – nye?

John A. tilbyder at hjælpe Preben med klubbladet – evt. i en kombineret version med Frederikshavn Dykkerklub

 

John A

 

Ansvarsforsikring på RIB

 

Tjekke op på ansvarsforsikring for RIB

Den er ikke forsikret p.t. Jørgen kontakter forsikringsselskabet og tegner en forsikring snarest.

 

Jørgen

6

Beslutningssager:

 

Flaskeeftersyn 2009?

Vinterprøver 2008-2009?

 

Ændring af sikkerhedsregler?

 

Indkaldelse til sikkerhedsmøde – onsdag den 22. oktober

 

 

 

John A

7

Efterretningssager:

 

Sløjfning af septiktank

 

Kommunen har bedt Skagen Ny Anlæg om at udføre arbejdet og sende regning til kommunen.

 

 

 

Hans Henrik

 

 

Gruppe 5:

Skawcross – et medlemsarrangement

John A, Hans Henrik, Michael L

Gennemført med ca.350 deltagere – stor succes i flot vejr!

Udgiftsbilag sendes til Hanne

 

John

 

Start, aktiviteter i svømmehallen

 

Svømmehal: vi er startet og klubhuset er åben om fredagen

 

 

 

 

Hirsholmene-tur for familien

 

God tur med 7 deltagere

 

Jørgen

 

 

Sverigestogt i eftersommeren

 

28-31/8 tur til Sverige

7 deltagere – gennemførsel af 3- stjernet uddannelse

 

 

Jørgen

 

100 års jubilæum/fødselsdag. Oberon 70 – klub 30 år.

 

Afviklet. Godt og skidt om det

Div. gaver

Vellykket arrangement; specielt den officielle del.

 

 

Thomas

 

 

Kølhaling

 

Kølhaling 16.6. – 27.6. 2008.

Hvordan gik det? Alt blev ordnet, men i sidste øjeblik pga. manglende hjælp.

Motoren smider olie og skal til repr.

 

 

Jørgen

 

 

Sct. Hans arrangement

 

Afviklet, men ikke med stort overskud.

Næste år vil vi prøve med Skagen øl, hvis vi kan få en god aftale

 

 

Thomas

 

8

Eventuelt

 

 

 

9

Næste møde:

 

01.10. 2008 kl. 19:30

05.12. 2008 kl. 19:30