Bestyrelsesmøde i Skawdyk, 4.december 2008

Referat fra sidst er godkendt.

Der er afholdt sikkerhedsmøde, og der blev henstillet til, at man fremover dykker efter Dansk Sportsdykker forbunds regler. Bestyrelsen vedtager dette, men tilføjer, at det årlige flaskeeftersyn er obligatorisk.

J.O. retter henvendelse til Frederikshavn Sportsdykkerklub vedr. kursusstart samt antal dykkerelever. ( start 6.januar)

Ny redningsflåde til Oberon er indkøbt; tilskud hertil på 25 000 kr. er modtaget fra anlægspuljen. Vi minder hinanden om, at større indkøb skal via bestyrelsen inden indkøb; jf. vores vedtægter.

Gennemgang af regnskab. J.O. og Kirsten laver et budgetforslag klar til næste bestyrelsesmøde først i januar 2009. Beslutning om at flytte generalforsamlingen til fredag d.13. februar kl. 20.30.

Vi får brug for nye emner til bestyrelsen – John A. trækker sig, J.O., Finn og John S. er ikke villige til genvalg. Dan?

Emner: Gry, Heidi, Simon og Carsten Hansen. Mail ud til klubbens medlemmer om at melde sig til bestyrelsen – herefter kontakt til emnerne. Thomas og J.O.

Beslutning om hjemmesiden/ SMS sættes i bero; Finn orienterer John A. herom.

Finn indkalder til flaskeftersyn.

Septiktanken er sløjfet.

Thomas har kontaktet kommunen vedr. vedligehold af ejendommen.

Hans Henrik forsøger at kontakte kommunen.

Til næste bestyrelsesmøde skal en ajourført logbog for Ribben fremlægges, så vi kan danne os en mening omkring brugen heraf i 2008. Jf. beslutning på generalforsamlingen.

Julefrokost fredag d.12/12 2008. Thomas arrangerer.

Årets dykker: Hans Henrik

Årets leder: Simon

Årets junior: Theis

Plakater om dykkeruddannelsen sættes op.