PROCEDURER VED KONTINGENTOPKRÆVNING

Klubbens vedtægter om kontingent.

§ 5. Kontingent.

Dette fastsættes hvert år på GF. Kontingentet skal være af en sådan størrelse, at klubben kan drives økonomisk forsvarligt. Kontingentrestance for mere end et kvartal kan få slettelse af medlemskab til følge. Kontingentet forudbetales.
Ved sletning af medlemskab p.g.a. kontingentrestance kan optagelse ikke finde sted før skyldigt beløb samt indmeldelsesgebyr er betalt, med mindre en anden aftale foreligger.
Bestyrelsens procedurer ved kontingentopkrævning.
Procedurer ved kontingentopkrævning, rykkere og slettelse af medlemskab på grund af kontingentrestance.

Kontingentopkrævning for januar kvartal eller helårlig betaling udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen eller senest 31. januar til betaling senest 15. februar.
Helårlig betaling med ret til rabat forudsætter betaling senest 15. februar.
1. rykker udsendes 15. marts til betaling senest 1. april, rykkergebyr kr. 20,-
2. rykker udsendes 15. april til betaling senest 1. maj, rykkergebyr kr. 30,-
3. rykker udsendes 15. maj til betaling senest 1. juni, rykkergebyr kr. 30,-

Kontingentopkrævning for april kvartal udsendes 15. marts til betaling senest 15. april
1. rykker udsendes 15. maj til betaling senest 1. juni, rykkergebyr kr. 20,-
2. rykker udsendes 15. juni til betaling senest 1. juli, rykkergebyr kr. 30,-
3. rykker udsendes 15. juli til betaling senest 1. august, rykkergebyr kr. 30,-

Kontingentopkrævning for juli kvartal udsendes 15. juni til betaling senest 15. juli
1. rykker udsendes 15. august til betaling senest 1. september, rykkergebyr kr. 20,-
2. rykker udsendes 15. september til betaling senest 1. oktober, rykkergebyr kr. 30,-
3. rykker udsendes 15. oktober til betaling senest 1. november, rykkergebyr kr. 30,-

Kontingentopkrævning for oktober kvartal udsendes 15. september til betaling senest 15. oktober
1. rykker udsendes 15. november til betaling senest 1. december, rykkergebyr kr. 20,-
2. rykker udsendes 15. december til betaling senest 31. december, rykkergebyr kr. 30,-
3. rykker udsendes 5. januar til betaling senest 15. januar, rykkergebyr kr. 30,-

Ved 3. rykker gøres opmærksom på, at hvis ikke der er betalt ved betalingsfristens udløb, betragtes man som udmeldt, og at optagelse ikke kan finde sted før skyldigt beløb samt nyt indmeldelsesgebyr er betalt, med mindre en anden aftale foreligger.
Der udsendes ikke yderligere meddelelser om udmeldelse til medlemmet, men udmeldelsen meddeles efterfølgende i først kommende klubblad med grund til udmeldelsen. 
Eksmedlemmet modtager pågældende blad. 
Hvis eksmedlemmet er i besiddelse af nøgle eller andet klubben tilhørende tilstiles brev til vedkommende med krav om udlevering af effekterne. 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. oktober 2000