Skawdyk bestyrelsesmøde den 18. august 2005

 

1.

Som en start oplyste Michael at Mark ikke ønskede at hjælpe, er lidt utilfreds med at hans egen uddannelse trækker ud.

Jannik har sagt ja til at fungerer som juniorinstruktør. Som opbakning talte vi om at bestyrelsen på skift kunne hjælpe Jannik. Steffen er kontaktmand for junior.

 

Michael fremskaffer sidste års annoncer og får rettet dem til. Michael har haft kontakt til SNR, han arbejder videre med løbende kontakt til Steffen. Vi er enig om max kr. 1.000,-

Rasmus kontakter John Andersen for at få de gamle plakatoplæg.

 

Junior opstart er d. 26-09.

Prøve dyk er d. 16- 23- og 30-09

 

Jørgen har sagt ja til at være instruktør for senior, er derfor også kontaktmand. Kenth Rasmussen, Kim Christensen og Finn Frandsen vil gerne hjælpe med uddannelsen.

John S vil kan ikke få tid denne vinter da han skal bygge og føde, men gør holdet han har i gang færdig.

Prøve dyk senior starter d. 20- 27- 30-09 og 04-10.

 

En betingelse er at sikkerhedsmøde snarest afholdes og udstyret er i orden.

 

7. Evt.

TGN orienterede lidt om status på nyt klubhus. Skulle være sendt rundt ellers gøres det lige igen. Når tiden er moden indkaldes der til medlemsmøde i ”brandstationen”

Der kommer til lige et lille indlæg i klubbladet.

 

Steffen lovede at han, i god tid før næste møde vil udsende en indkaldelse/dagsorden.

 

 

Skagen d. 19-09 05

 

Referent

 

Thomas GN