Bestyrelsesmøde den 18. juni 2008 kl. 19.30

 

Pkt.:

Emne:

Beslutning/bemærkninger:

Deadline:

Ansvarlig:

1

Referat fra sidste møde

Referat fra forrige møde og sidste møde. Godkendt

 

 

John

2

Medlemssituationen:

 

a)    Februar 2008-116 medlemmer

b)    Maj 2008 -114 medlemmer

c)    Juni 2008 – 111 medlemmer

 

En har meldt sig ud, fire har ikke betalt kontingent og er dermed udmeldt

 

Jørgen

3

Økonomi:

 

Indtægter/udgifter/status:

 

270.000 kr. på kontoen – girokort til næste kvartal er udsendt

 

Jørgen

4

Post:

 

Et par henvendelser fra ferierende dykkere som vil med ud og dykke – vi henviser til klubbens hjemmeside med dykkeraktiviteter samt kontaktpersoner.

 

 

Thomas mfl.

5

Års kalender og planlægning:

 

 

 

Gruppe1:

Undersøger muligheder for fælles uddannelse med FSK

Jørgen O. Petersen

John Skånberg

Deadline: 1.9.2008

 

John Skånberg tager kontakt til Johnny Hyden i Frederikshavn

 

 

John S

Gruppe 2:

Dannelse af ”Oberons venner”

Hans Henrik, Jørgen, Dan

Deadline: 2008

 

Gruppen tager kontakt til andre lignende foreninger for inspiration

 

 

Jørgen

Gruppe 3:

Medlemshvervning:

Thomas G, Jørgen, John S

Deadline: 1.9.2008

 

Et lille udkast af folder klar til d.16.8 på Skawcross dagen

 

 

Thomas

Jørgen

John S

Gruppe 4:

Dykkeraktiviteter

Hans, Britt, Heidi, Simon, Steffen, Finn

Der er lavet ny aktivitetskalender – ny struktur hvor kontaktpersonen er ansvarlig for at arrangere dykningen John A lægger dem på siden.

 

 

 

Gruppe 5:

Skawcross – et medlemsarrangement

John A, Hans Henrik, Michael L

Hans Henrik, John A. og Michael planlægger arrangement i kombination med Blå Flag Dagen.

 

 

John

Start, aktiviteter i svømmehallen

 

Svømmehal: start d.12.sept.2008

 

 

 

Hirsholmene-tur for familien

 

29.6. junior- og familietur til Hirsholmene

 

 

Jørgen

Britt

Simon

Sverigestogt i eftersommeren

 

28-31/8 tur til Sverige

 

 

Jørgen

SMS via hjemmeside

John undersøger mulighederne

 

 

John A

Sct. Hans arrangement

 

Der er hjælpere – Thomas undersøger, om vi skal tage teltet ned?

 

 

Thomas

 

Klubblad

 

Stof til bladet sendes i kopi til John A.

Deadline er 1.8.2008!

 

 

John A

 

Kølhaling

 

Kølhaling 16.6. – 27.6. 2008.

Jørgen har sendt mail ud/bedt om hjælp, men der er begrænset interesse – der mangler folk!!

Den ene flåde er kasseret – en ny koster 30.000 Kr. Jørgen undersøger priser og muligheder. Ny skal indkøbes snarest.

 

 

Jørgen

 

100 års jubilæum/fødselsdag. Oberon 70 – klub 30 år.

 

Der afholdes åbent skib på havnen og åbent hus i klubben den 12.7. 08

Jubilæumsplakat og planche med Oberons data.

Plakat opsat. Vi mangler nøgleperson til aftenarrangement

 

 

Thomas

 

Ansvarsforsikring på RIB

 

Tjekke op på ansvarsforsikring for RIB

 

Hans Henrik

6

Beslutningssager:

 

a)       Steffen Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)       Indkøb af bænk/flag

 

c)       Dankorts terminal

 

 

Løsning med Steffen, der i strid med sikkerhedsreglerne og klubbens vedtægt. Nægter at lade sine flasker efterse og har ikke rapporteret om evt. vinterprøver.

 

Finn har modtaget mail om godkendelse af omtalte flasker – dette godkendes af bestyrelsen. Nu mangler vi bare besked om hvilke vinterprøver han har gennemført.

 

Udsættes

 

Vi venter til forår 2009

 

 

 

 

 

Finn

John S

 

 

 

 

 

 

 

Finn

 

7

Efterretningssager:

 

a)       Sløjfning af septiktank

 

b)       Dykkertræf

 

Kommunen har bedt Skagen Ny Anlæg om at udføre arbejdet og sende regning til kommunen. Endnu ikke påbegyndt.

 

Hvordan gik det? Godt. Økonomi er ikke opgjort.

 

 

 

Hans Henrik

 

Thomas

Jørgen

 

8

Eventuelt

 

 

 

9

Næste møde:

 

03.09.2008 kl. 19:30

01.10.2008 kl. 19:30

05.12.2008 kl. 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Andersen