Referat af bestyrelsesmøde i Skawdyk, 2008-10-01

J.O. fraværende

1.       Referat fra sidste møde

2.       Referat fra skippermødet. Ønske om, at bestyrelsen fremover orienteres på forhånd, inden beløb over 5000 kr. bruges i de enkelte udvalg.

3.       Medlemssituation sept. 2008: 106 medlemmer

4.       Økonomi: intet at bemærke

5.       Indkommen post: skema til medlemsregistrering (til Kirsten), tilbud om gratis luftanalyse( Finn)

6.       Årskalender og planlægning: Aktiv efterårsferie tirsdag 1500-1700 og torsdag 1500-1700(Britt og Simon?  Thomas kontakter og John mailer efterfølgende)

7.       Dykkeruddannelse 08/09: møde afholdt med de to frederikshavner instruktører, Johnny og Kris, omkring fælles uddannelse. Vi kan ikke tilbyde uddannelse i apparatdykning i år pga. instruktør mangel og vil henvise til Frederikshavn Sportsdykkerklub – John S. orienterer Johnny Hyden. Vi afventer hvervningsplakat fra Frederikshavn.  Får vi rigtig mange henvendelser fra kommende dykkere, vil vi overveje uddannelsesmulighederne igen.

8.       Thomas får lavet en avisannonce omkring træningstider.

9.       Oberons venner: intet nyt – udvalget vil se på det snarest. Dan kontakter udvalg.

10.   Medlemshvervning: Thomas ser på annoncerne, John A. får uddannelsesplakat fra Johnny Hyden.

11.   John A. orienterer omkring SMS vi hjemmeside.  Vi beslutter at forsøge det ( John )

12.   Klubblads samarbejde med Frederikshavn Sportsdykkerklub – John A. afventer svar fra Frederikshavn.

13.   Beslutningssager: Oplæg om sikkerhedsreglerne i Skawdyk – snak om hvorvidt vi skal tilpasse os af DSF’s regler frem for vores egne. John A. kommer med oplæg.

14.   Sløjfning af septiktank – intet nyt. P-plads projektet skal snart påbegyndes.

15.   Oktoberfest i Skawdyk v. Thomas – 8 har meldt sig.

 

Referat

John Skånberg