Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d.20.12.2009

Referent: John S.

Deltagere: Thomas Gade, J.O., Finn og John S.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Bemærkning til referatet vedr. Skawdyks sikkerhedsregler: vi beslutter, at G.F. skal orienteres om, at sikkerhedsudvalget og bestyrelsen har besluttet at ændre klubbens sikkerhedsregler til Dansk Sportsdykkerforbunds regler med enkelte tilføjelser. (J.O. laver et oplæg)

Flaskeeftersyn: 10.og 24. februar kl. 19.00 v. Finn.

Medlemssituationen: i alt 113 medlemmer pr. 15.januar.

Gennemgang af regnskab – ikke revideret balance for perioden.

Budgetforslag for 2009.

Generalforsamling: bestyrelsen foreslår GF at vi afhænder RIB båden til en given pris og evt. internt til klubmedlemmer, da vi vurderer, at den ikke opfylder et reelt behov. Den har nu været på prøve i tre år, og der findes ikke fyldestgørende dokumentation for eller orientering om aktiviteter med RIB båden.

Vi aftaler at se nærmere på en ny kompressor til Oberon – orientering på GF herom. Finn undersøger priser.

Barpriser reguleres.

Fastelavn søndag d.22.2.2009 kl. 11.00 – vi mødes kl.10.30 på Oberon. Thomas kontakter Gabrielsen vedr. familiearrangement i klubhuset.