Oberons venner
Tilbagepil

Oberon´s historie


1938 havde Thorvald Henriksen fisket i 16 år og havde haft skippereksamen i 10, så han syntes, at det nu var på tide at få eget skib. Den 9 år yngre broder Ludvig mente det samme.
Samtidig arbejdede deres broder Anker som tømrer på Karstensen & Henriksens Skibsværft , hvor der var småt med arbejde, så enden på det blev en ordre på en nybygning.

Oberon på bedding

Oberon bygges på Karstensen & Henriksens Skibsværft i SkagenDer fandtes på værftet to slags tegninger til kuttere, en til 20 tons og en til 30 tons, begge tegnet af Niels Degns far Marinus.
OBERON blev en formindsket udgave af S188 VALKYRIEN og S50 PHYLLIS. Man tog blot nogle midterspanter væk, og så fik skipperen hvad han ville have!
Hver dag, skulle der sættes en omgang planker på rundt om skibet. De skulle saves til om formiddagen, så i svedekassen for at bøjes for så at sættes om eftermiddagen.
Træet i OBERON korn fra Kold Savværk ved Kerteminde.
Kølen er bøg, de to nederste planker er også bøg, man kan godt sætte bøg i bunden, bare det ikke kommer op over vandet.
Resten af plankerne er eg ligesom spanterne. Skandækket er eg og dækket fyr. Træet omkring lastelugen og kappen er eg fra en mægtig egekævle fra en nedreven mølle i Rimmen.

Thorvald og Ludvigs bror, skibstømrer Anker Henriksen, sørgede på brødrenes vegne for at OBERON blev bygget ordentlig, alt dårligt træ blev omhyggeligt sorteret fra, og da bygningen af OBERON var færdig, fik håndværkerne ekstra 5 kroner og en pakke gul North State cigaretter af Thorvald og Ludvig.
 


Oberon netop søsat

 

Oberons navn

Dværgekonge i oldfransk folkedigtning.

Skikkelsen er bl.a. benyttet af Shakespeare i dramastykket
"En skærsommernats drøm".

Også benyttet som titelperson i et digt af Wieland, der ligger til grund for Webers opera OBERON.

Den næststørste måne ved planeten Uranus hedder OBERON.

 Prisen for OBERON var kr. 40.000,- heraf skroget kr. 20.000,- motor kr. 17.000,- og grejer kr. 3.000,-.
1. afdrag på skroget forfaldt da kontrakten blev underskrevet, 2. da spanterne var rejst, 3. da dækket var lagt og 4. da skibet blev leveret.

De fik lån i Fiskeribanken, men maskinen fik de på ren kredit! ALPHA-salget var gået i stå her i byen, og TUXHAM ville også have lagt maskine ind, så Thorvald og Ludvig fik ALPHA motoren uden udbetaling! Maskinens dimentionering: 1-cylindrede 2-takt diesel, 320 mm diameter, slaglængde 420 mm, HK 70/80.

Oberons prøvesejlads

Prøvesejladsen fandt sted lørdag den 9. juli 1938

1939, Oberon kolliderer i Skagen havn

Referat fra Søretten.

232 Ff. Oberon af Skagen, 24 brt, bygget i 1938 af eg, bøg og fyr.
Kollideret den 5/1 1939 i Skagen Havn.

Søforklaring i Skagen den 12/6 og 31/6 1939.
Kl. ca. 18, da Obeon under indsejling befandt sig i den sydlige side af det ny havnebassin med kurs mod den ny Auktionshal, kom en rød sidelanterne i sigte forude fra et skib ? M/S * Veritas XXVII * af København ? der kom fra bassinets sydlige side.
Skruen blev koblet fra, for at Veritas XXVII kunne passere foran om. Umiddelbart efter forsvandt Veritas XXVIIs røde sidelanterne, og den grønne sidelanterne kom i sigte; af Oberon som tørnede dette fartøj med stævnen mod Veritas XXVIIs side midtskibs.
Af den af Veritas XXVIIs XXVIIs fører afgivne forklaring fremgaar, at dette skib Kl. ca. 18 sejlede in i det nye havnebassin langs den sydlige kaj. Da tankanlægget var passeret, drejedes bagbord over, og da der var drejet ca. 10 streger, saas over læmolen Oberons grønne lanterne.
Skruen blev koblet fra, og da 0beron var kommet rundt læmolens hoved, saas Oberons røde lanterne, derefter et øjeblik den grønne lanterne og endelig igen den røde lanterne. 0beron syntes nu at svinge bagbord over mod Auktionshallen, medens Veritas XXVIIs laa stille.
Da kutteren var saa nær, at der syntes fare for en kollision, blev motoren kastet fuld kraft bak, hvorved Veritas XXVII drejede til bagbord; men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført.
Ved kollisionen blev Veritas XXVIIs en del beskadiget. Anm. Ministeriet maa antage, kollisionen skyldes, at skibets manøvrer ikke blev tilkendegivet ved manøvresignaler.


2. Verdenskrig

1940. Thorvald og Ludvigs plan var at OBERON skulle fiske med snurrevod, men da de havde fået udstyret installeret viste det sig, at de ikke kunne få licens til at benytte snurrevod og lande i England. De ærgrede sig, men så kom 2. verdenskrig, og dermed stoppede alt fiskeriet på England.

I stedet gav de sig til at trawle, men det var ALPHA-maskinen for lille til, og kort tid efter måtte de installere ny
1945 var der stor fødevare mangel i Norge. Faktisk var nordmændene ved at sulte ihjel lige efter 2. verdenskrig.
Derfor blev der samlet ind til en hjælpeaktion, og Oberon sejlede til Frederiksstad med nødforsyninger. OBERON stævnede mod den norske by med 6000 æg, kartofler, pølser og brød samt mælk . Og under bommen hang en gris skænket af slagter Munck.

Oberon i Norge 1945

Oberon i Frederiksstad, Norge

Thorvald, Harry og Ludvig, 1945

Thorvald, Harry og Ludvig, 1945

Thorvald og Harry, 1945

Thorvald, Harry, 1945

Med den last blev de vel modtaget af bystyret og befolkningen i Frederiksstad, og til gengæld kunne Thorvald og Ludvig Henriksen samt bedstemanden Harry Knudsen købe cigaretter, sæbe, lavet af hvalolie, samt margarine- også fremstillet af hval. Det sidste faldt dog ikke i skagboernes smag.

Harry Knudsen, Thorvald og Ludvig Henriksen i Frederikstad
Om natten efter ankomsten til Frederiksstad- inden man havde losset fødevarerne- gik norske modstandsfolk vagt ved skibet, og dagen efter blev tyskernes håndlangere, hippoerne, jaget ned i lasten for at tage kartoflerne op1949 gik Ludvig Henriksen i land. Skipper Thorvald begyndte at se sig om efter et større skib. Bedstemanden Harry Knudsen, der havde været med lige fra starten, forsøgte sig nogle få år i land. Han var med til at starte Neptun Fiskeeksport sammen med Hauschildt.
Det var nu ikke noget for ham, og han kom med på en sidste rejse med OBERON fra januar 1950 til marts samme år, hvor Thorvald afhændede OBERON til Victor Lykke Henriksen.
Victor Lykke Henriksen

Victor Lykke Henriksen

1950. Victor Lykke Henriksen var i 31 år. Han havde tidligere sejlet med LARS KRUSE, senere i 38-39 med Kesse Jepsen som skipper i SONJA, og dernæst med Kaj Kirkedal i PISCATOR.
Lykke trawlede mest efter sild, men i 50erne var der også mange tun. De lå om sommeren 12-14 dage i Nordsøen og fangede op til 46 - de kunne få 300 kr. pr. styk. Desværre ebbede fiskeriet efter tun efterhånden op, havde man mon udryddet tunens hovedføde, silden?

2. juni 1950 blev der monteret ny mesan og rigning.

1960 var den gamle ALPHA motor fra 1942 slidt op. I Frederikshavn fik Lykke en ny på 150 HK installeret på kun 3 uger, og det var med ny skrue og aksel. Prisen var 72.000,- og det lykkedes at få 12.000,- for den gamle.

1962. Thorvalds og Ludvigs fætter Erik Lykke Henriksen var med på OBERON som yngstemand. Han druknede ulykkeligvis.

1979. I løbet af sommeren 1979 blev det klart for Lykke, at han skulle ofre en ny maskine til 300.000,- og da han samtidig var fyldt 60 år, havde han mere lyst til at benytte Statens ophugningsstøtte........

Oberon er på vej til ophugning........!

Oberon som fiskekutter


Oberon som fiskekutter, S 217

Og sådan gled OBERON ud af rækken af aktive fiskefartøjer
Skawdykkerne besluttet at købe Oberon
Den 30. november 1979 vedtog Skawdyks medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling at købe den gamle Skagen kutter Oberon. Kutteren stod for at skulle hugges op med en støtte fra staten på 110.000 kr., derfor kunne hun købes for den forholdsvis "lille sum" af 50.000 kr.

Fra den 15. februar 1980 var Skawdyk ejer af Oberon